Bezpečnostné triedy

VYBERTE SI SPRÁVNU ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 
ČO SÚ BEZPEČNOSTNÉ TRIEDY?


Pri testovaní trezorov je potrebné rozlišovať medzi ochranou proti vlámaniu a ochranou pred požiarom.

Pre jeden aj druhý test platí, že ich vykonávajú certifikované testovacie ústavy, a to podľa kritérii, ktoré sú stanovené pre celú Európu. Po úspešnom absolvovaní testu dostane každý trezor výsledný certifikát bezpečnostnej triedy, ktorý hovorí o jeho ochrane proti vlámaniu.

 

Jednotlivé bezpečnostné triedy trezorov indikujú, ako dlho trvá násilné otvorenie trezoru bez znalosti zadaného kódu alebo vlastníctva kľúča. Čas potrebný na prekonanie zabezpečenia trezoru sa označuje jednotkami RU (jednotky odporu).

Zjednodušene to znamená, že čím vyššou bezpečnostnou úrovňou trezor disponuje, tým dlhšie trvá jeho násilné otvorenie. Predlžuje sa tak čas, ktorý je potrebný pre neželané vniknutie do vnútra trezora.

Skúška vykonávaná certifikovaným testovacím ústavom má za úlohu stanoviť čas, potrebný na násilné prekonanie zabezpečenia trezora. Pri skúške sa používajú všetky dostupné mechanické, elektronické a tepelné nástroje, prípadne aj ďalšie možnosti, ktorými by mohla neoprávnená osoba vniknúť do vnútra trezora.

 

Výber príkladov takýchto nástrojov:

  • Rôzne kladivá
  • Vŕtačky
  • Brúsky
  • Horáky

Testovacie ústavy taktiež zámerne nezverejňujú úplné podrobnosti o použitých nástrojoch, aby neposkytli prípadný návod na prekonanie trezora.

Úroveň zabezpečenia trezora sa zároveň zohľadňuje pri jeho poistení a poistení jeho obsahu. Opäť platí, že čím vyššia bezpečnostná trieda, tým hodnotnejšie veci môžu byť v trezore uložené.

Bezpečnostné triedy

ROZDELENIE BEZPEČNOSTNÝCH TRIED

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDAVLASTNOSTIPOPIS

Výrobky
bez bezpečnostnej triedy

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda S1
EN 144-50

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda S2
EN 144-50

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z1
ČSN 906012

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z2
ČSN 906012
Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z3
ČSN 906012

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda 0
ČSN 1143-1

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Hrúbka dverí 6 mm

Ochrana pre menšie obnosy financií
Ochrana pre dennú tržbu
Ochrana pre zbrane

Bezpečnostná trieda 1
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Hrúbka dverí 12 mm

Ochrana pre menšie obnosy financií
Ochrana pre dennú tržbu
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre domácnosti a menšie podniky

Bezpečnostná trieda 2
ČSN 1143-1
Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Výplň betónom B50

Ochrana pre väčšiu hotovosť
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre zlatníctva a stredné podniky

Bezpečnostná trieda 3
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B70

Ochrana pre hotovosť nad 100 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre veľké podniky a spoločnosti

Bezpečnostná trieda 4
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
2 x trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B90

Ochrana pre hotovosť do 200 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre banky a finančné inštitúcie

Bezpečnostná trieda 5
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
2 x trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B90

Ochrana pre hotovosť do 500 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre banky a finančné inštitúcie

POSTENIE TREZOROV
DOPORUČENÁ HODNOTA NA ULOŽENIE


Pri výbere nového trezora platí, že čím vyššia je jeho bezpečnostná trieda, tým je možné do jeho vnútra uložiť aj vyššiu hodnotu hotovosti, cenností a podobne.

V závislosti od bezpečnostnej triedy a v závislosti od celkového prevedenia trezora stanoví príslušná poisťovňa hodnotu, ktorú je možné do trezora uložiť, a zároveň aj poistiť. Dodatočná výbava trezora samozrejme zvyšuje výslednú sumu, na ktorú je možné trezor poistiť.

Upozorňujeme, že uvádzané informácie sú ilustračné, celkovú výšku poistenia je vždy potrebné overiť u konkrétnej poisťovne, ktorá zároveň stanoví maximálnu možnú hodnotu, ktorú je možné v trezore uschovať.

Všetky trezory v našej ponuke, ktoré nepresahujú váhu 1 000 kg je potrebné ukotviť o podlahu alebo o stenu. Na ukotvenie musí byť použitý odpovedajúci materiál , ktorý vo väčšine prípadov dodávame spolu s trezorom.

Uvádzané poistné sumy sú orientačné, pre ich presnú hodnotu, prosíme, kontaktujte príslušnú poisťovňu.

Poistenie trezora

TABUĽKA POISTNÝCH SÚM

Akú bezpečnostnú triedu má váš trezor?

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDAHODNOTA

Výrobky
bez bezpečnostnej triedy

0 €

Bezpečnostná trieda S1
EN 144-50

do 1 100 €

Bezpečnostná trieda S2
EN 144-50

od 1 100 € do 3 000 €

Bezpečnostná trieda Z1
ČSN 906012

od 3 000 € do 5 500 €

Bezpečnostná trieda Z2
ČSN 906012
od 3 000 € do 5 500 €

Bezpečnostná trieda Z3

od 3 000 € do 5 500 €

Bezpečnostná trieda 0
ČSN 1143-1

od 5 500 € do 10 000 €

Bezpečnostná trieda 1
ČSN 1143-1

od 10 000 € do 20 000 €

Bezpečnostná trieda 2
ČSN 1143-1
od 20 000 € do 40 000 €

Bezpečnostná trieda 3
ČSN 1143-1

od 40 000 € do 150 000 €

Bezpečnostná trieda 4
ČSN 1143-1

od 150 000 € do 200 000 €

Bezpečnostná trieda 5
ČSN 1143-1

od 200 000 € do 500 000 €

CERTIFIKÁTY NBÚ

Klasifikácia národného bezpečnostného úradu

OZNAČENIE CERTIFIKÁTUUTAJENIE

Označenie V

Pre utajované skutočnosti podľa stupňa utajenia Vyhradené

Označenie D

Pre utajované skutočnosti podľa stupňa utajenia Dôverné

Označenie T

Pre utajované skutočnosti podľa stupňa utajenia Tajné

Označenie PT

Pre utajované skutočnosti podľa stupňa utajenia Prísne tajné